Retenções na Leopoldina

Retenções na Francisco Bicalho, altura da Leopoldina, sentido Centro.