Tráfego engarrafado na Radial Oeste

JB Online

RIO - Tráfego engarrafado na Avenida Radial Oeste, sentido Centro.